OXIMETER

Tilmaamaha qalabka qiyaasta himigloobiinta dhiiga (Oximeter)

(Masimo RAD-97 )

Tilmaamo

1.

Ku xidh korantada xaga dambe ee shaashada oo ka daar korontada godka bareesada. Ku xidh xadhiga bukaanka shaashada iyaddoo la marayo godka (tix 1.), oo ku lifaaq dareemaha bukaanka dhammaadka xadhiga bukaanka. ​

2.

“Daar: addoo cadaadinaya korointada xaga hoose ee shaashada. ​ ​ ​

3.

Mashiinku waa uu daarmi doonaa oo mari doonaa is hubin. Marka uu dhammaystirno shaashadu waxay u muuqan doontaa meel madhan oo waxay gelaysaa qaabka inaanay daarnayn,laakiin nalka korontada ayaa bixi doona, – Nalka dareenka ku lifaaqan ilmahu waa inuu ifaa GUDUUD.

4.

Ku lifaaq nalka musbaarka sariirta wareega farta (Tix 4a) ama Suulka wayn (Tix 4b) oo ku diib balastar xabad leh. Dhalaanka yaryar, waxay lama huraan u ahaan doontaa meesha iyo qalabka dareemaha xaga hoosta, arag goobaha lifaaqa!


Haddii la saaro farta fargalka lagu xidho ee gacanta ugu isticmaalka badan, sare u geli xadhiga lugta bijaamaha, sare iyo hoos gacanta qabsanaysa xadhiga – iyaddoo la xaqiijinayo inaanu jirin xadhig debecsan oo ku duubnaan kara QOORTA!!

Haddii qalabka yar la saarayo suulka cagta, ka debci xadhiga, iyaddoo waayir keliya loo daayo ilmahu si uu dhaqaajiyo cagta. Saar sharabaadka cagta guudkeeda si la isaga ilaaliyo qalabka yar inuu ka soo dhaca!

Hubso in xadhigu hoos uga socda madaxa halkii uu uga socon doonaa dhanka madaxa!

Ka fogee shaashada sariirta haddii ay lama huraan tahay si loo hubsado inaanu xadhigi debecsanayn.

(Haddii ilmaha aanu deganayn ama aad u malaynayso inaanu kula shaqaynayn, u oggolow ilmahu inuu u seexdo sida caadiga oo 1 saac ka dib qalabka yar cidida suulka. Saar sharabaadka cagta si loo yareeyo suuragal ahaanshaha qalabka yar inaanay ku xidhnayn – Fadlan hubi inta aanad seexan iyo muddada habeenka)

5.

Hubi dareemaha inuu u duubayo si sax ah. Taabo shaashada muuqaalka, tani waxay sababi doontaa inay ifto 10 ildhiqsi iyaddoo kuu oggolaanaysa adigu inaad eegto Pi akhrisku waxa uu ka sareeyaa 1– sidoo kale waxaad ku beddeli goobta ku xidhida kale hadddii Pi ay ka hoosayso 1.

Dhibaato kasta oo kale waxaa lagu muujin doonaa shaashada.

6.

Qalabka qiyaasta himigloobiinta dhiiga (Oximeter) waxa uu diiwaanin doonaa habeenkii oo dhan. ​

7.

DEMI subaxda addoo qabanaya batanka deminta. Ka saar xadhiga dareemaha ah oo ku beddel caag adag. ​ ​

8.

Haddii shaashadaha kale loo isticmaalo habka caadiga ah ee seexashada ilmaha, waa in sidoo kale loogu xidhaa sida caadiga ah. Digniinaha LA MAQLI KARO waxa la geeyay DENSENAAN, oo mashiinkuna wuu ku jiri doonaa qaabka aamusnaanta si loo oggolaad seexashada.

9.

Fadlan buuxi diiwaanka hurdada ee lagu siiyay iyo haddii ilmahu uu soo jeedo muddo dheer ka jar xadhiga dareemaha ah laakiin mashiinku ha daarnaado, markaa marka ilmahu seexdo dib ugu xidh xadhiga dareenka ah mashiinka. ​

Celinta qalabka qiyaasta himigloobiinta dhiiga (Oximeter), isticmaal alkoolo si aad u masaxdo ood u nadiifiso xadhiga bukaanka, oksimeterka iyo xadhiga korontada.

Aad ayuu muhiim u yahay in mashiinka la soo celiyo taariikhda iyo wakhtiga la isku raacay maadaama mashiinku loo sii diiwaaninyo bukaano kale. Haddii wax dhibaato ah ka timaado, fadlan la xidhiidh Shaybaadhka Baadhitaanada Neefsashada lambarka 028 96151629, fadlan u dhaaf fariin codka ah oo xubin ka mid ah shaqaalahu ayaa kula soo xidhiidhi doona sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah Isniinta – Jimce, 8.30 subaxnimo ilaa 4.30 galabnimo

(Waxaan sidoo kale u baahanahay erayada sawirkan in la turjumo)

Top