OXIMETER

Instrukcja obsługi pulsoksymetru

(Masimo RAD-97 )

Instrukcja

1.

Podłącz zasilacz z tyłu monitora i włącz zasilanie w gniazdku. Podłącz przewód pacjenta do monitora do portu (nr 1), a następnie przymocuj czujnik pacjenta na końcu przewodu pacjenta.

2.

Włącz urządzenie, wciskając przycisk Home/Zasilanie. ​ ​

3.

Urządzenie uruchomi się i przeprowadzi autotest. Po zakończeniu ekran będzie pusty, ponieważ urządzenie jest ustawione w tryb uśpienia, ale kontrolka zasilania będzie podświetlona. Kontrolka czujnika zakładanego dziecku powinna świecić na CZERWONO.

4.

Załóż czujnik z czerwonym światłem na łożysko paznokcia palca serdecznego (nr 4a) lub palucha stopy (nr 4b) i owiń przylepcem. U niemowląt konieczne może być założenie czujnika na stopę: zob. miejsca zamocowania!

Po umieszczeniu na palcu serdecznym mniej dominującej ręki poprowadź przewód nogawką piżamy, a następnie od góry w dół rękawem i zabezpiecz go – pamiętaj, aby nie pozostawić luźnego przewodu, który mógłby owinąć się wokół SZYI!!!

Jeżeli czujnik ma zostać umieszczony na paluchu stopy, zamocuj przewód luźno, pozostawiając tylko taki jego odcinek, który umożliwi dziecku poruszanie stopą. Na stopę włóż skarpetkę, aby nie dopuścić do odpadnięcia czujnika!

Dopilnuj, aby przewód prowadził w dół od głowy, a nie w górę w kierunku głowy!

W razie potrzeby odsuń monitor od łóżka, aby przewód nie wisiał zbyt luźno.

 (Jeśli dziecko jest niespokojne lub uważasz, że może nie być chętne do współpracy, pozwól mu zasnąć jak zwykle, a po godzinie umieść czujnik na paznokciu palucha stopy. Na stopę włóż skarpetkę, aby ograniczyć ryzyko odpadnięcia górnej części czujnika – należy to sprawdzić przed pójściem spać oraz w nocy).

5.

Sprawdź, czy czujnik poprawnie rejestruje zapis. Dotknij ekran wyświetlacza, aby podświetlić go na 10 sekund, co pozwoli sprawdzić, czy wskaźnik perfuzji (Pi) przekracza 1 – jeżeli wskaźnik Pi nie przekracza 1, konieczne może być założenie czujnika w innym miejscu. Wszelkie inne problemy będą wyświetlane na ekranie głównym.

6.

Pulsoksymetr będzie rejestrował wyniki przez noc. ​

7.

Rano wyłącz urządzenie poprzez przytrzymanie przycisku zasilania. Zdejmij czujnik i załóż plastikową osłonę, aby móc go użyć kolejnej nocy. ​

8.

Jeśli podczas snu dziecka używane są inne monitory, je także należy podłączyć jak zwykle. Alarmy dźwiękowe zostały wyłączone (OFF), dlatego urządzenie będzie pracowało w trybie cichym, aby umożliwić dziecku sen.

9.

Wypełnij otrzymany dzienniczek snu, a jeśli dziecko nie śpi przez dłuższy czas, odłącz czujnik, ale pozostaw urządzenie włączone. Gdy dziecko zaśnie, ponownie podłącz czujnik do urządzenia. ​

Zwrot pulsoksymetru: za pomocą dołączonej chusteczki nasączonej alkoholem wyczyść przewód pacjenta, pulsoksymetr i przewód zasilający.

Dokonanie zwrotu urządzenia w ustalonym dniu i godzinie jest bardzo ważne, ponieważ będzie ono zarezerwowane dla kolejnych pacjentów. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt z Pracownią Badań Układu Oddechowego (Respiratory Investigations Lab) pod numerem: 028 96151629. Prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej, a pracownik skontaktuje się z Państwem możliwie jak najszybciej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.

Top